راهنمای مشکلات بينايی کودکان

 بينايي بدون شک مهمترين حس ازحواس پنج گانه است ونقش عمده اي دررشد فکري وتکامل فرد چه در دوران کودکي وچه بعد آن،ايفا مي کند.

    شايد هنوز بيشتر والدين،چگونگي تأ ثير بينايي بررشد و پرورش فرزندشان را نمي دانند.براي مثال نوزادان درچند ماه اول تولد فقط قادر به ديدن اشيا با کنتراست رنگ بالا مثل سياه ، سفيد و قرمز درنزديک مي باشند.

 توانايي بکارگيري چشم ها به صورت تيمي از مهارت هاي بينايي است که در دوران کوکي تکامل مي يابد.والدين ، متخصصين اطفا ل و پزشکان بينايي ( اپتومتريست ها و چشم پزشکان) بايد مراقب باشند که چشم ها در سا لهاي اوليه زندگي (دوران حساس بينايي) همکاري تيمي داسته باشند ، نه اينکه مستقل ازهم عمل کنند.

 رسيدن کودک به دوران پيش مدرسه وسن مدرسه والدين را با نگراني هاي جديدي مواجه مي کند.


اولين معاينه بينايي کودک کي بايد انجام گيرد؟
  

آيا فرزند من به اصلاح بينايي نياز دارد؟
  

آيا بينايي فرزند من با گذشت زمان بد تر مي شود يا بهبود مي يابد؟
  

چه نوع عينکي براي فرزند من مناسب است؟
  

آيا فرزند من مي تواند ازکنتاکت لنز استفاده کند اگر نتواند يا نخواهد ازعينک استفاده کند؟
  

آيا مشکل بينايي مي تواند بر توانايي ياد گيري او تأ ثير بگذارد؟
  

آيا من بايد ازچگونگي تأ ثير کامپيوتر بر چشمان فرزندم نگران باشم؟

دراين قسمت تلاش بر اين است که پاسخ سؤالاتي از اين قسم را باهم مرور نماييم.


علائم قابل توجه و نگران کننده

    - تماشاي تلويزيون از نزديک و بيش از حد نزديک نگاه داشتن کتاب موقع مطالعه

    - انحراف چشم ها

    - کج کردن سر براي ديد بهتر

    - ماليدن چشم ها (درموقع غير خواب آلودگي)

    - حساسيت به نور

    - اشکريزش غيرعادي

    - بستن يک چشم موقع خواندن وتماشاي تلويزيون

    - اجتناب وعلاقه نشان ندادن به کارهايي که نياز به ديد نزديک دارند. (خواندن و رنگ آميزي)

    - اجتناب وعلاقه نشان ندادن به کارهايي که نياز به ديد دور دارند. (توپ بازي)

    - شکايت از سردرد يا خشتگي چشم ها

        درصورت وجود هر کدام از علائم فوق درکودک شما ،معاينه کامل بينايي ضروري است.

       دوربيني در کودکان بسيار معمول است .دوربيني زياد ممکن است موجب انحراف چشم ها گردد. اين انحراف دربرخي موارد با اصلاح دوربيني توسط عينک قابل جبران است ودر بعضي موارد شايد به جراحي نياز باشد. انحراف درمان نشده چشم ها ممکن است موجب تنبلي چشم (آمبليوپي) شود.

 ازطرف ديگر نزديک بيني نياز به اصلاح فوري با عينک دارد. معمولاْ کودکان با دوربيني راحت تراز نزديک بيني کنار مي آيند.

 آستيگماتيسم نيز مي تواند تاري ديد شود و نيازبه اصلاح با عينک دارد.