ديدن رنگها در نوزادان

    تحقيقات جديد نشان مي‌دهد نوزادان در چهار ماهگي برخي از رنگها را به رنگهاي ديگر ترجيح مي‌دهند.

 اين گفته كه نوزادان تازه متولد شده كوررنگي دارند درست نيست، آنها مي‌توانند رنگها را ببينند و اين توانايي در ماههاي بعدي زندگي تكامل بيشتري مي‌يابد.

 نوزادان  بيش از همه به رنگهاي آبي، قرمز، بنفش و نارنجي خيره مي‌شوند و كوتاهترين زمان توجه را به رنگ قهوه‌اي دارند.

همچنين احتمال اينكه نوزادان در نمايش يك جفت رنگ به رنگ قهوه‌اي نگاه كنند كمتر از رنگهاي ديگر بود و اين نشان مي‌دهد كه نوزادان كمترين علاقه را به رنگ قهوه‌اي دارند.

برخي از نوزادان علاقه زيادي فقط به يك رنگ دارند و برخي ديگر نيز چند رنگ محدود را ترجيح مي‌دهند.

 اگر والدين بدانند نوزادشان به چه رنگي علاقه دارد مي‌توانند اتاق ،اسباب بازيها و لباسهاي او را به رنگ دلخواه وي درآورند. اگرچه پژوهشگران توصيه مي کنند که كودكان در معرض همه رنگها قرار گيرند.

تحقيقات نشان داده است نوزادان نام رنگهاي مورد علاقه خود را زودتر از رنگهاي ديگر ياد مي‌گيرند.  كودكان در حدود سن ? ??سالگي اسامي رنگها را فرامي‌گيرند.

 رنگهاي قهوه‌اي و خاكستري كه كودكان كمتر از همه به آنها علاقه دارند معمولا آخرين رنگهايي هستند كه كودك فرامي گيرند.

(ازسايت انجمن اپتومتري خراسان )