پيامدهای زيانبار چشمی كار زياد با رايانه‌

كساني‌ كه‌ زياد با ريانه‌ كار مي‌كنند به‌ نزديك‌ بيني‌ خفيف‌ دچار مي‌شوند؛ البته بيد مطالعات‌ بيشتري‌  در ين‌ زمينه‌ انجام‌ شود.

كار با ريانه‌ سبب‌ كم‌ شدن‌ اشك‌ چشم‌ مي‌شود كه‌ براي‌ درمان‌ آن‌ مي‌توان‌ از اشك‌ مصنوعي‌ استفاده‌ كرد. البته‌ استفاده‌ از اشك‌ مصنوعي‌ با نظر پزشك‌ براي‌ چشم‌ عوارضي‌ ندارد؛ امّابه سبب‌ داشتن‌ مواد نگهدارنده‌ ممكن‌ است‌ عوارضي‌  در پي‌ داشته‌ باشد. در ين‌ صورت، خشكي‌ چشم‌ و گاه‌ آبريزش‌ آن‌ افزيش‌ مي‌يابد و افراد در صورت‌ بروز ين‌ عوارض‌ يا بيد از مصرف‌ دارو بپرهيزند يا از قطره‌هاي‌ مخصوصي‌ كه‌ مّادهِ‌ نگهدارنده‌ ندارند، استفاده‌ كنند.
‌ براي‌ پيشگيري‌ از بيمارهاي‌ ناشي‌ از كار با ريانه‌ توصيه‌ مي شود كه‌ هنگام‌ كار ‌ بيد پلك‌ زد تا رطوبت‌ چشم‌ خشك‌ نشود؛ حّتي‌ كساني‌ كه‌ اشك‌ چشمشان‌ كم‌ است‌ و لنز به‌ كار مي‌برند، بيد از قطره‌هاي‌ اشك‌ مصنوعي‌ استفاده‌ كنند.

كساني‌ كه‌ مجبورند براي‌ مدت‌ طولاني‌ با ريانه‌ كار كنند، بيد هر 30 تا 40 دقيقه‌ يكبار چشم‌ خود را از صفحهِ‌ مانيتور بردارند و به‌ كاري‌ ديگر مشغول‌ شوند تا خستگي‌ چشم‌ آنها برطرف‌ شود.

 
همچنين‌ كاربران‌ بيد از كار در اتاق‌ كاملاً تاريك‌ بپرهيزند و فاصلهِ‌ چشم‌ با صفحهِ‌ مانيتور را رعيت‌ كنند.

پرتوهاي‌ خطرناك‌ مانيتور
چندي‌ قبل‌ محققان‌ اعلام‌ كردند كه‌ همهِ‌ مانيتورها پرتوهاي‌ زيان‌آور و خطرناك‌ مي‌تابانند.

بر اساس‌ ين‌ گزارش، بيشتر مانيتورهيي‌ كه‌ امروزه‌ به‌ كار مي‌رود، پرتوهاي‌ خطرناك‌ يكس‌ و اشعه‌ فرابنفش‌ مي‌تابانند؛ امّا كار با ين‌ نميشگرها خطرات‌ ديگري‌ هم‌ دارد كه‌ از جمله‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ ين‌ نكات‌ اشاره‌ كرد: خطرات‌ ناشي‌ از ميدان‌ الكتريكي‌ با ولتاژ بالا، ميدانهاي‌ الكترومغناطيسي، امواج‌ الكترومغناطيسي‌ فركانس‌ پائين‌ و امواج‌ الكترومغناطيسي‌ فركانس‌ بالا كه‌ انواع‌ سرطانها، ناهنجاريهاي‌ كروموزومي‌ و بيماري‌ ژنتيكي، بروز اختلال‌ در ديد چشم، ضيعات‌ عصبي‌ و رواني‌ و سقط‌ جنين.