کالبد شکافی يک رای

رأی شماره 175 ـ 176 ـ 177 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری درخصوص ممنوعيت تصدی به ساخت و فروش عينك طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 11/5/1389 شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا)   شماره هـ/89/296  ۱۳۸۹/۵/۳۱
.....................................................................................................................................................................
"رأي هيأت عمومي
         اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر احراز مي‎گردد. ثانياً، نظر بـه اينکه مطابق تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم پـزشکي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64  مـورخ 27/2/1383 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدي به امر ساخت و فروش عينک طبي مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‎برداري يا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاه‎هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي مي‎باشند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه‎هاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدي که متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينک طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است."
بگذريم از اينکه چرا ما پس از يک سال از خواب بيدار شده ايم که معتقدم جای صحبتش اينجا نيست و بايد در يک جمع خانوادگی مطرح شود و دامن زدن به اختلافات آب در آسياب دشمن ريختن است و بس!؟

اين رأی چه کسی را مکلف به گرفتن پروانه کسب از اتحاديه مربوطه می کند؟ آيا گفته شده اپتومتريست ها پروانه کسب بگيرند ؟ مگر نه اينکه طبق تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی "صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان ، وكلاي دادگستري ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمي از شمول اين قانون مستثني ميباشند" . 
مگر اپتومتريست ها جزء خانواده سازمان نظام پزشکی نيستند ؟ کداميک از اعضای نظام پزشکی اتحاديه صنفی نيز دارند ؟ اتحاديه صنف داروسازان و دارو فروشان ! اتحاديه صنف پزشکان عمومی ! اتحاديه صنف ماماها اتحاديه صنف شنوايی شناسان و...

واقعا مسخره نيست ؟ اصلا فلسفه تشکيل سازمان نظام پزشکی چيست؟ مگر سازمان نظام پزشکی اتحاديه صنفی پزشکی و حرف وابسته نيست ؟ حتما بايد اسمش اتحاديه صنفی باشد! (بهتر است بروند و کتاب چه کسی پنير مرا برداشته است ؟ اسپنسر جانسون را بخوانند تا در مقابل پيشرفت جوامع بشری مقاومت نکنند که در نهايت نمی توانند).  
طبق فصل 2 ماده 3 بند ن قانون تشکيل سازمان نظام پزشکی "صدور پروانه اشتغال مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمديد آنها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" جزئی از اختيارات نظام پزشکی است.
مگر ما از سازمان نظام پزشکی مچوزتاسيس دفتر کار بينايی سنجی نگرفته ايم که برای تاسيس واحد عينک طبی ما را مکلف به گرفتن پروانه تاسيس و مسئول فنی عينک طبی از وزارت بهداشت و درمان نموده است؟ که آن ها را نيز گرفته ايم!
و به قول دوست عزيزم جناب آقای ميرزايی
عینک سازی سنتی در شکل مرسوم خود محکوم به فناست
اصولا بايد نام اتحاديه صنف عينک طبی به اتحاديه صنف موقت عينک سازان تجربی تغيير کند که وظيفه تمديد (ونه صدور) پروانه کسب عينک سازان تجربی را برعهده دارد چرا که طبق تبصره 1 ماده 35 قانون  نظام صنفی"صدور پروانه كسب براي مشاغل فني منوط باخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحيت دار مي باشد ". 
اين صنف موقت تا تعويض يک نسل ادامه خواهد داشت و سپس عينک سازی تجربی بايد جايش را به عينک سازی علمی بدهد. 
اما در مورد رای فوق الذکر دعوا سر چيست؟

سازمان بازرگانی برخی از استان ها مثل زنجان بدون در نظر گرفتن قوانين جاری کشور که ذيلا به بعضی اشاره می شود :

قانون نظام صنفي ! 
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي کشور
رای اخير ديوان را تفسير به رای خود نموده اند و متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان از روی نادانی يا غرض به جای رد دخالت بی مورد سازمان بازرگانی با احمال در مورد دادن مهلت دو ماهه به اپتومتريست ها (که ظاهرا ديواری کوتاه تر از ديوا آن ها گير کسی نمی آيد) ، با اتحاديه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و آرايشی به توافق رسيده است! و مقاومت اين دانشگاه برای فک پلمپ دفاتر اپتومتريست ها علی رغم نامه بازرسی کل کشور و نظام پزشکی گويای اين استدلال است.
گنه کرد در بلخ آهنگری ، به شوشتر زدند گردن مسگری
اپتومتری ايران روز های بدتر از اين را نيز تجربه کرده و پشت سر گذاشته است .ای کاش از اين تجارب تلخ پند گرفته و برای رسيدن به اهداف والای مان متحد شويم!