معاينات لازم

بر خلاف تصور عموم، اعمال جراحي عيوب انکساري در زمره ساده ترين عملهاي جراحي چشم قرار مي گيرند و بيش از خود عمل جراحي، دقت در انجام معاينات قبل از عمل نقش مهمي را در نتيجه عمل دارد.

بطور کلي معاينه  چشم براي اعمال جراحي عيوب انساري بايد شامل گرفتن تاريحچه بيمار،معاينه کامل چشم و آگاه نمودن بيمارباشد.

 تاريخچه بيمار:

در اين قسمت بايد اطلاعات کاملي از سن، جنس، ميزان تحصيلات، شغل، وضعيت سلامت چشم از گذشته تا حال، وجود يا عدم وجود سوابقي مانند ضربه يا عفونت در چشم، استفاده يا عدم استفاده از داروهاي چشمي، استفاده يا عدم استفاده از لنز تماسي، و زمان آخرين تغيير در شماره عينک جمع آوري گردد. همچنين سوالاتي از وضعيت سلامت عمومي بدن، وجود يا عدم وجود بيماريهاي مهم و مزمن مانند بيماري قند و بيماريهاي روماتيسمي، استفاده از دارو، و حساسيت دارويي بايد پاسخ داده شود. در بانوان، پرسش از حاملگي يا شير دهي نيز بايد به موارد فوق اضافه گردد. جستجو در سوابق فاميلي در مورد بعضي از بيماريهاي مهم چشمي مانند قوز قرنيه، آب سياه، پارگي شبکيه، و شب کوري نيز بسيار کمک کننده خواهد بود.
هدف اصلي در گردآوري اطلاعات فوق در اين است که افرادي را که در معرض ريسک بالاتري براي انجام اينگونه اعمال جراحي هستند را قبل از انجام عمل شناسايي کنيم. بعنوان مثال وجود سابقه بيماري تب خال چشمي، از احتمال فعال شدن مجدد بيماري تبخال پس از عمل جراحي هشدار مي دهد. يا وجود بيماري قوز قرنيه در بستگان درجه اول، احتمال بروز عارضه آستيگمات نامنظم را بيشتر مي کند. يا مصرف بعضي از داروها مثل آکوتان (Accutane) که براي درمان جوش صورت (آکنه) استفاده مي شود، بعلت اينکه سبب خشکي چشم مي گردد، شانس عوارض پس از عمل ليزيک يا لازک را زياد مي کند.

  معاينه کامل چشم:

کساني که تمايل به انجام عملهاي جراحي ليزيک، لازک، و پي ار کي دارند، بايد با حوصله کامل، تمامي مراحل معاينه چشم را طي کنند. اندازه گيري حدت بينايي بدون عينک و با عينک، تعيين مجدد و دقيق شماره عينک بدون استفاده از قطره، اولين قدم مي باشد. يادمان باشد که اندازه گيري شماره عينک با دستگاههاي اصطلاحا کامپيوتري بتنهايي کافي نمي باشد و نتايج حاصل از اين دستگاها حتما بايد روي چشم و با استفاده از روش دستي مجددا آزموده شود. چرا که محدوده خطاي اندازه گيري در دستگاهاي اصطلاحا کامپيوتري، بسيار زياد مي باشد و تکيه صرف بر نتايج اندازه گيري با اين دستگاها مي تواند به عوارض جدي منتهي گردد.
همچنين اندازه گيري انحناي قرنيه، معاينه حرکات چشم و بررسي از نظر وجود يا عدم وجود انحراف در چشم، اندازه گيري ميزان تنگ و گشادي مردمک ها در دو وضعيت تاريکي و روشنايي، معاينه ميکروسکوپي چشم و بررسي ساختمانهاي مختلف چشم از جمله پلکها، ملتحمه، قرنيه، عنبيه، عدسي و وضعيت لايه اشکي بايد بدقت انجام گيرد. با چکاندن قطره بي حسي در چشم، فشار داخل چشم بايد اندازه گيري شود. در ضمن رطوبت و ميزان ترشح اشک با استفاده از کاغذ مخصوص اندازه گيري مي گردد. در ادامه با چکاندن قطره هاي فلج کننده تطابق (که موقتا ديد را مختل مي کند)، مجددا شماره عينک کنترل نهايي شود. همچنين باز شدن مردمک امکان معاينه کامل شبکيه را فراهم مي کند تا از وجود يا عدم وجود ضايعات شبکيه مطمئن شويم.
همچنين، گرفتن نقشه توپوگرافي قرنيه و اندازه گيري ضخامت قرنيه ضروري مي باشد. نقشه توپوگرافي قرنيه که بااستفاده از دستگاهاي توپوگرافي و اورب اسکن تهيه مي شود اطلاعات مهمي را در مورد وضعيت قرنيه به ما ارائه مي دهد.
حذف هر قسمت از معاينات فوق، ما را از بخشي از اطلاعات در مورد چشم محروم مي کند که عدم توجه به آن، احتمال بروز مشکلات بعد از عمل را بيشتر خواهد کرد. بعنوان مثال عدم اندازه گيري و توجه به وضعيت لايه اشکي، مي تواند گرفتاري خشکي چشم پس از عمل ليزيک را به ارمغان بياورد. يا عدم توجه به اندازه مردمکها، مي تواند سبب مشکلات ديد شب گردد.

 آگاه نمودن بيمار:

گرفتن شرح حال و انجام معاينات فوق الذکر، مجموعه اطلاعات کاملي را در اختيار پزشک قرار مي دهد تا وي در انتها بتواند بصورت اختصاصي جنبه هاي مختلف آن را با بيمار سبک سنگين کند و بر اساس آن قضاوت و تصميم گيري نمايد. اين بخش از حساسيت ويژه اي برخوردار است و بايد مطمئن شد که هيچکدام از پرسش هاي بيمار بدون پاسخ نمانده است، و همچنين همه نگرانيهاي وي در نظر گرفته شده است. بيان واقعيات بدور از اغراق در مورد نتايج و عوارض احتمالي اينگونه اعمال جراحي، انتظارات و توقعات بيمار را محک مي زند تا افرادي که انتظاراتي منطبق با واقعيات دارند، مورد عمل جراحي قرار بگيرند. در اين مرحله بر اساس اطلاعات بدست آمده، بايد نوع و نحوه عمل جراحي، مزايا و مشکلات آن براي بيمار تشريح گردد تا وي قادر باشد راه کم خطر را در پيش گيرد.
گاها در اين مرحله بيمار براي فکر کردن و تصميم گيري نياز به فرصت بيشتري دارد که بايد اين فرصت به وي داده شود و حتي اين جلسه مشاوره مي تواند باز هم تکرار گردد تا فرد قادر باشد با آگاهي کامل تصميم نهايي را بگيرد.
 اگرچه اعمال جراحي انکساري در مجموع از دقت بسيار بالايي بر خوردار مي باشد اما شايد نتواند توقعات بعضي از بيماران - که انتظار دارند که بعد از عمل نمره عينک آنها صفر شده؛ ديد 10/10 داشته و ديگر هيچگاه نياز به عينک نداشته باشند- رابرآورده کند. همچنين بيماران بايد بدانند که نتيجه عمل  درچشم هاي نزديک بين خيلي بهتر از چشم هاي دوربين وآستيگمات مي باشد.
 توقع درست و منطقي اينست که با انجام اين عمل؛ وابستگي به عينک به ميزان قابل توجه اي کاهش يابد؛ در حدي که فرد قادر باشد عمده کارهاي روزمره را بدون عينک انجام دهد؛ اما در ضمن نيز در نظر داشته باشد براي انجام کارهايي که به دقت بيشتري نياز دارد ؛ ممکن است به يک عينک مختصر نياز پيدا کند.