فتو ريفرکتيو کراتکتومی

اگر نگاهي به تاريخچهPRK  بيندازيم درمي يابيم که در اوايل دهه نود ميلادي عمل PRK به دنياي چشم پزشکي معرفي گشت  و در واقع اولين روش هاي اصلاح ليزري عيوب انكساري مي باشد.هرچندکه بعلت نامطلوب بودن نتايج اوليه اين عمل در شماره هاي بالا (نزديک بيني عمدتا بالاي6.00- ديوپتر)، عمل ليزيک LASIK به سرعت جانشين آن گرديد. مراحل عمل PRK همانند عمل لازك است فقط در مرحله اول، لايه سطحي بلند شده از قرنيه (لايه اپي تليوم قرنيه) ديگر سر جاي خودش برگردانده نمي شود چون اين لايه قابل ترميم است و بعد از 5-4 روز التيام پيدا كرده و ترميم مي شود.

  برخي عوارض PRK شامل موارد زير هستند:

·         دوره ي بهبودي طولاني

·         درد

·         تاري ديد و نقصهاي احتمالي مثل Starburst.

·         تطبيق ناقص

·         وقوع مجدد نزديک بيني

·         افزايش فشار داخل چشم

·         کدورت قرنيه

·         باقي ماندن جاي زخم

·         کاهش تيزبيني گذشته ي شخص

·         کاهش تيزبيني در نور کم