كم ‌بينايی

طبق تعريف فردي كه حدت بينايي وي كمتر از (6/18;0.3)20/70 و بيشتر و يا مساوي با 20/400 باشد، كم‌بينا ميباشد.(1,2 in ICD-10).

 نابينايي: طبق تعريف فردي كه حدت بينايي وي كمتر از (3/60;0.05)20/400 باشد يا ميدان بينايي در چشم با ديد بهتر با بهترين اصلاح ممكنه با حدت بينايي فوق همخواني داشته باشد، نابينا ميباشد.(3,4,5 in ICD-10) چنين فردي بدون كمك  پياده‌روي برايش ميسر نيست..

 كم ‌بينايي( Low Vision ) اغلب در اثر مشكلات هنگام تولد ؛صدمات؛سالخوردگي؛ ويا بصورت عوارض جانبي بيماري ها روي مي دهد .

عمده‌ترين علل جهاني نابينايي قابل اجتناب و آسيب‌هاي جدي بينايي، كاتاراكت، گلوكوم و تراخم ميباشد.

خدمات كم ‌بينايي ( Low Vision ) علت ايجاد كننده مشكل بينايي را درمان نميكند بلكه از باقيمانده بينايي موجود حداكثر استفاده را ميبرد. مراقبتهاي كم ‌بينايي جانشين نياز به ساير درمان هاي همزمان مانند ليزر؛ دارووجراحي نمي گردد.متخصصين كم ‌بينايي وسايل كمك بينايي ؛ فيلترها؛ تجهيزات ميكروسكوپ ياتلسكوبيك ؛ بزرگ كننده ها ؛ تجهيزات انطباقي ؛سيستم هاي مدار بسته ؛ وسائل كمك به زندگي مستقل و آموزشها و مشاوره را به بيماران خود عرضه مينمايند.

متخصصين كم ‌بينايي( Low Vision ) چه کساني هستند ؟
اينهامعمولا متخصصين اپتومتري يا چشم پزشکي هستند که در معاينه و درمان بيماران داراي اختلالات بينايي که با روشهاي دارويي وجراحي يا وسايل کمک بينايي معمولي مانند عينک ولنز تماسي بطور کامل قابل درمان نيستند مهارت دارند
توانبخشي افراد کم بينا يک کار گروهي است که مستلزم حضور متخصصين low vision (اپتومتريست يا چشم پزشک) کاردرماني فيزيوتراپي معلمين توانبخشي تکنيسين ها وافرادي از ساير مشاغل برحسب نياز مي باشد.

معا ينه يک بيمار کم بينايي ( Low Vision )  شامل چه قسمت هايي است ؟
يک معاينه l معمولا با يک تاريخچه کامل شروع مي شود در اين مرحله تاکيد خاصي بر روي مشکلات فونکسيونل بيمار مانند ديد نزديک  ، مشکلات مربوط به glare مشکلات بينايي در محيط خانه ، کار ،مدرسه وسفر مي گردد همچنين يک بررسي دقيق از سابقه مشکلات چشمي و پزشکي بيمار بعمل مي آيد
معاينات مقدماتي ممکن است شامل ارزيابي عملکرد چشم مانند درک عمق ، ديد رنگ ، حساسيت به کنتراست و اندازه گيري انحناء قرنيه گردد
حدت بينايي با استفاده از تابلو هاي ديد ويژه کم بينايي ( Low Vision ) شامل حروفي با اندازه هاي بزرگتر اندازه گيري مي گردد تا ديد بيمار دقيق تر مشخص گردد تعيين وضعيت انکساري افراد کم بينا با تکنيک هاي خاصي صورت مي پذيرد که ممکن است شامل تغيير سطح نور ،استفاده از فيلتر ،واستفاده از تغييرات وسيع تر که مشاهده آنها براي بيماران راحت تر است گردد.
اگر ديد بيمار خيلي کم باشد معاينه کننده ممکن است از سيستم هاي تلسکوپيک که براي بزرگنمايي در دور بکار برده مي شونداستفاده نمايد اين سيستم ها هم برروي عينک سوار مي شوند وهم ممکن است در دست نگه داشته شوند انواع وسايل کمک بينايي در نزديک شامل عينک هايي با شماره بالا ،ذره بين هاي معمولي يا الکترونيکي و حتي ماشينهاي مطالعه الکترونيک مورد آزمايش قرار مي گيرند.
ميدان بينايي نيز معمولا مورد ارز يابي قرار مي گيرد واگر بيمار دچار محدوديت ميدان بينايي باشد وسايل تقويت ميدان بينايي مورد ارزيابي قرار مي گيرند وسايل ساده اي براي بهبود نحوه استفاده بيمار از باقيمانده ميدان بينايي اش ممکن است تجويز گردند.
ا ارزيابي سلامتي چشم بيمار شامل يک معاينه بيو ميکروسکوپيک از ساختمانهاي خارجي ويک معاينه داخلي در حالت باز بودن مردمک (ميدرياز )مي گردد
معاينه کننده ممکن است در مورد چگونگي تاثير مشکل بيمار برروي ديد وي و نحوه تقويت و مراقبت از بينايي بيمار با او مشورت نمايد وسايل کمک به زندگي مستقل براي رفع نيازهاي خاصي از بيمار مورد بررسي قرار مي گيرند.
يک جلسه معاينه فرد کم بينا ( Low Vision )  ممکن است دو يا سه برابر يک معاينه استاندارد چشم بطول انجامد.