دور بينی

دوربينی نوع ديگری از عيب انکساری چشم بوده و زمانی ايجاد می شود که امواج نورانی موازی وارد شده به چشم به درستی و بر روی شبکيه متمرکز نمی شوند در اين نوع عيب انكساری امواج نورانی در نقطه ای پشت شبكيه متمركز شده  و موجب می شود که  اين افراد دور را تار و نزديك را تارتر ببينند .
علل،شيوع و عوامل خطر
همانطور که گفته شد دوربينی به علت تمرکز امواج نورانی در پشت شبکيه ايجاد می شود که اين امر به علت کوتاهی طول کره چشم يا ضعيف بودن قدرت انکساری محيط های اپتيکی چشم می باشد.
دوربينی اغلب از بدو تولد وجود دارد اما انعطاف پذيری بالای عدسی کودکان تا حد زيادی به  آنان برای حل مشکل کمک می کند. با گذشت سن و نيز با افزايش نيازهای بينايی فرد مبتلا به عينک يا کنتاکت لنز اصلاح کننده نياز پيدا می کند.اگر شما عضوی از خانواده ی با چشم های دوربين هستيد،احتمالا در معرض ابتلا به دوربينی قرار داريد.
چشم های دور بين بيشتر در خطر ابتلا به تنبلی چشم (آمبليوپی) و آب سياه (گلوکوم) قرار دارند.
علائم
چشم درد
تاری ديد (بخصوص در ديد نزديک)
لوچ شدن (در کودکان)
خستگی چشم
سردرد (بخصوص در کار نزديک)   
درمان
استفاده از عينک يا کنتاکت لنز با نمره مثبت موجب تمرکز امواج نورانی روی شبکيه واصلاح دور بينی می شود که درصورت استفاده از عينک فرد دوربين درجاتی از بزرگنمايی را تجربه خواهد کرد.
همچنين در صورتی که چشم فرد شرايط لازم را داشته باشد می توان با جراحی ليزری نسبت به درمان دور بينی اقدام نمود.
تشخيص به موقع دوربينی و اصلاح آن بسيار مهم است چرا که دوربينی اغلب از بدو تولد وجود دارد و چشم های دوربين بيشتر در معرض ابتلا به آمبليوپی هستند که اگر تشخيص داده نشود و درمان نگردد روی زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا اثرات نامطلوبی خواهد داشت.
عوارض
عدم استفاده درست از کنتاکت لنز می تواند به عوارضی مانند زخم قرنيه و عفونت منجر شود.
عوارض جراحی ليزری اگر چه معمول نيست اما بسيار جدی است و در مواردی دکلمان رتين (کنده شدن شبکيه) و دژنراسيون شبکيه گزارش شده است.
پيش آگهی
در صورت تشخيص به موقع و اصلاح ديد و پيشگيری از عواض بعدی (مثل آمبليوپی) برای چشم مبتلا مشکلی ايجاد نخواهد گرديد.