آستيگماتيسم

آستيگماتيسم نوع ديگری از عيوب انکساری چشم می باشد.عيوب انکساری موجب تاری ديد وديگر مشکلات بينايی شده و علت معمول مراجعه افراد به اپتومتريست ها و چشم پزشکان می باشند.
علل،شيوع و عوامل خطر
علت ديد واضح در افراد شکسته شدن نور ورودی به چشم توسط قسمت های قدامی چشم (قرنيه و عدسی)و تمرکز آن روی شبکيه است.
تغيير در طول کره چشم (محور قدامی خلفی) يا تغيير در شکل قرنيه و عدسی ، تمرکز نور ورودی به چشم را روی شبکيه با مشکل مواجه کرده و فرد ديد واضح نخواهد داشت.
در آستيگماتيسم انحنای غير طبيعی قرنيه (يا در معدود مواردی عدسی) يا هردو علت عدم تمرکز نور روی شبکيه و ديد تار و سايه دار است.
علت آستيگماتيسم ناشناخته بوده و معمولا از بدو تولد وجود دارد و اغلب همراه با نزديک بينی و دوربينی است.
آستيگماتيسم بسيار معمول بوده ودر برخی موارد پس از اعمال جراحی خاص (مثل آب مرواريد)ايجاد می شود.
آستيگماتيسم اصلاح نشده (بخصوص در يک چشم) می تواند به بروز تنبلی چشم منجر شود.
علائم
آستيگماتيسم ديدن جزئيات را هم در ديد دور و هم در ديد نزديک مشکل می کند.
چشم درد
خستگی چشم
سردرد (بخصوص در کار چشمی)
پيش آگهی
عينک يا کنتاکت لنز صحيح و جراحی انکساری خوب می توانند ديد طبيعی به فرد بدهند.
درمان
آستيگماتيسم های جزئی و بدون سمپتوم نياز به اصلاح ندارند ودر صورت نياز بخوبی با عينک وکنتاکت لنز قابل اصلاخ می باشند. همچنين اگر چشم فرد شرايط لازم را داشته باشد می توان با جراحی ليزری نسبت به تغيير شکل قرنيه و درمان آستيگماتيسم اقدام نمود.
در صورت اصلاح آستيگماتيسم با عينک (عد سی های استوانه ای ، افراد اصلاح شده به علت بزرگنمايی يا كوچكنمايی محوری ايجاد شده  اشياء واقع در ميدان بينايی خود را كشيده تر خواهند ديد .