شبکه اپتومتری ايران - سالخوردگی بينايی

سالخوردگی بينايی

بطور کلي كهولت يك روند مستمر و دائمي است و سن خاصي را نمي توان به عنوان نقطه شروع آن تعيين نمود. ولي آنچه مسلم است، اين است كه با افزايش سن و تغييرات فيزيكي و فيزيولوژيكي بدن، استعداد ابتلا به بعضي بيماريهاي خاص افزايش مي يابد و اعمال مراقبت هاي ويژه اي الزامي ميگردد.
سالخوردگي چشم:
چشم نيز همگام با ساير اندامهاي بدن در تغييرات كلي روند سالخوردگي شركت مي كند. مشاهدات ماكروسكوپيك، گوياي اين واقعيت است كه چشم افراد مسن، گود ميشود و پلك ها چروكيده ميشوند. قرنيه شفافيت خود را (بطور نسبي) از دست مي دهد و ايريس كم رنگ و مژه ها كم پشت مي شوند. كره چشم در اثر از دست دادن آب، جمع و كروي تر مي شود كه اين امر به افزايش هيپروپي و كاهش ميوپي منجر ميشود. تغييرات انكساري و بيماريهايي كه معمولاً پس از 40 سالگي (سن شروع پيرچشمي) ايجاد مي شود، عبارتند از :
 پيرچشمي : كه از دست دادن نسبي توانايي انجام كارهاي نزديك مي باشد.
ديدن نقاط و اجسام شناور در اثر آبكي شدن مايع زجاجيه (كه در اصل ژله اي است) و در حقيقت چون اين تغيير يكنواخت نيست، ايجاد ميشود.
گلوكوم : در اثر افزايش فشار داخلي چشم ايجاد ميشود و از آنجائيكه در مراحل اوليه بدون علامت مي باشد، انجام معاينات منظم زمان بندي شده  براي افراد بالاي 40 سال ضروري است.
 بيماريهاي شبكيه : از مهمترين فرايندهاي سالخوردگي مي باشد و اغلب ديد مركزي را مورد تهاجم قرار مي دهد. تشخيص زود هنگام در موفقيت درمان، مؤثر است.
پيشنهاداتي براي ديد بهتر :
1.به محدوديت هاي  بينايي خود واقف شويد و به فكر جبران آنها باشيد.
 2.شما ممكن است به نور بيشتري براي كارهاي نزديك خود، نيازمند باشيد. لامپ را به خود نزديك يا از لامپ پرنور استفاده كنيد. در حقيقت يك فرد 60 ساله براي ديد نزديك راحت ، به سه برابر نور مورد نياز براي فرد 20 ساله، نيازمند است.
3.ديد محيطي و زمان عكس العمل با افزايش سن، كاهش مي يابد. اين مسئله را موقع رانندگي و رد شدن از خيابان به خاطر داشته باشيد.
4.رانندگي شبانه را كم كنيد و شيشه جلو اتومبيل و چراغ هاي اتومبيل را تميز نگه داريد.
5.از تميزي شيشه عينك خود مطمئن باشيد.
6.از عينكي كه براي ديد دور شما تجويز ميشود استفاده كنيد اگر چه حس مي كنيد ديد دورتان خوب است و به آن نياز نداريد.  
7. اگرچه تغييرات طبيعي سيستم بينايي، قابل پيشگيري نيستند ولي شما مي توانيد با معاينات منظم زمان بندي شده و تمرين عادت هاي خوب بينايي، زندگي فعال، پربار و مستقل داشته باشيد.